Bedriftshelsetjenesten kan bistå den enkelte bedrift i utarbeidingen av hensiktsmessige HMS-systemer. Arbeidsgiver har ansvar for at bedriften har dette oppdatert og tilgjengelig for sine ansatte, men bedriftshelsetjenesten kan bidra i arbeidet. Dette innebærer også deltagelse i vernerunder, AMU-møter (arbeidsmiljøutvalg), risikovurderinger osv.

systematiskhms
©iStock.com/kali9