Mange bedrifter opplever utfordrende situasjoner i forbindelse med sykefravær.  Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Endringene gjelder fra 1. juli 2014. Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Det foreligger ingen krav til at BHT skal delta i disse møtene lenger, men vi møter gjerne hvis dere ønsker det. Fredrikstad BHT bistår både i dialogmøter og via arbeidsplassvurderinger og -tilrettelegginger.

sykefraver
©iStock.com/Cimmerian