Vi er en non-profitt bedrift og den årlige kontingenten er fastsatt på bakgrunn av at vi skal kunne gjøre kvalitetssikkert og hensiktsmessig HMS-arbeid i deres bedrift. Den årlige kontingent er pr. ansatt pr. år, og beløpet deles likt i to terminbeløp. Administrasjonskostnad er et engangsbeløp som kommer i tillegg.

Hva inkluderer prisen?

Inkludert i prisen er alle de tjenester vi tilbyr (se “tjenester”). Tjenestene velges på bakgrunn av de ønsker og behov deres bedrift har, i kombinasjon med hva bedriftshelsetjenesten ser hensiktsmessig og relevant i deres bedrift.  Noen tjenester kan planlegges i god tid, f.eks. kurs, mens behov i forbindelse med oppfølging av sykemeldte gjerne oppstår spontant.  Begge tilfeller er inkludert i prisen.

Enkelte tjenester kan ikke bedriftshelsetjenesten selv dekke med egen kompetanse og/eller utstyr. Dette gjelder oftest ved målinger (ofte kjemiske) som krever spesielt utstyr for både måling og påfølgende analyse. I slike tilfeller bistår vi i planleggingen og gjennomføringen, men bedriften må selv bære de eksterne utgiftene.