Fredrikstad bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1986 og er godkjent etter de nye reglene for bedriftshelsetjeneste av 2010. Vår viktigste oppgave er å forebygge at deres arbeidstakere får helseplager som følge av forhold på arbeidsplassen. Videre er vi en samarbeidspartner for arbeidsgiver og ansatte i helse- miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS).  En tverrfaglig sammensetning av lege, sykepleier, yrkeshygieniker og fysioterapeut medfører bred og variert kompetanse innen ulike felter av HMS-arbeidet.

Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste har over 100 medlemsbedrifter med til sammen ca. 1800 arbeidstakere. Vi er en non-profitt bedrift, organisert som et samvirke der representanter fra medlemsbedriftene danner styret. Dette gjør oss konkurransedyktige på pris.

Vi holder til i Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad.

Bjørn Erik Belstad : Medisinsk ansvarlig

Bjørn Erik Belstad

Medisinsk ansvarlig

Bjørn Erik vil være vår nye medisinske ansvarlige fra mars 2017. Han tar over etter Lone. Bjørn Erik har jobbet lenge innenfor arbeidsmedisin, og han vil ha kontortid i Øraveien fra mars 2017.

bjorn@fbht.no
Tove Z Gjermundsen : Daglig leder

Tove Z Gjermundsen

Daglig leder

Har arbeidet i Fredrikstad BHT siden 1986, og som daglig leder siden 2010. Tove arbeider administrativt, og er den som sender informasjon, innkallelser osv. til medlemsbedriftene.

tove@fbht.no
Nina Reinsmo Nilssen : Sykepleier

Nina Reinsmo Nilssen

Sykepleier

Er utdannet sykepleier og har arbeidet i Fredrikstad BHT siden 2010. Nina arbeider med det meste innen HMS, - alt fra vernerunder og internkontroller, til sykefraværsoppfølging, AKAN, førstehjelpskurs, vaksiner mm.

nina@fbht.no
Anna Häger : Arbeidsmiljøingeniør

Anna Häger

Arbeidsmiljøingeniør

Ansatt fra januar 2016.

Innehar 3 års teknisk utdanning innen vann og miljø, ett års studium som sjøfartsbefal fra Chalmers samt ett år innom energieffektiv transportlogistikk. Etter 2 års utdanning, fra Folkuniversitetet i Gøteborg, ble eksamen som arbeidsmiljøingeniør gjennomført i 2015. Arbeidsområdene omfatter alt fra kartlegging av ulykkesrisiko, psykososiale og fysikalske faktorer (støy, vibrasjoner belysning, elektromagnetiske felt) til ioniserende stråling og kjemisk helserisiko.

anna@fbht.no