Vi holder til i Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad.

Bjørn Erik Belstad : Medisinsk ansvarlig

Bjørn Erik Belstad

Medisinsk ansvarlig

Bjørn Erik vil være vår nye medisinske ansvarlige fra mars 2017. Han tar over etter Lone. Bjørn Erik har jobbet lenge innenfor arbeidsmedisin, og han vil ha kontortid i Øraveien fra mars 2017.

Bjørn Erik Belstad
Nina Reinsmo Nilssen : Sykepleier

Nina Reinsmo Nilssen

Sykepleier

Er utdannet sykepleier og har arbeidet i Fredrikstad BHT siden 2010. Nina arbeider med det meste innen HMS, - alt fra vernerunder og internkontroller, til sykefraværsoppfølging, AKAN, førstehjelpskurs, vaksiner mm.

Nina Reinsmo Nilssen <nina.nilssen@ringvollbht.no>
Anna Häger : Arbeidsmiljøingeniør

Anna Häger

Arbeidsmiljøingeniør

Ansatt fra januar 2016.

Innehar 3 års teknisk utdanning innen vann og miljø, ett års studium som sjøfartsbefal fra Chalmers samt ett år innom energieffektiv transportlogistikk. Etter 2 års utdanning, fra Folkuniversitetet i Gøteborg, ble eksamen som arbeidsmiljøingeniør gjennomført i 2015. Arbeidsområdene omfatter alt fra kartlegging av ulykkesrisiko, psykososiale og fysikalske faktorer (støy, vibrasjoner belysning, elektromagnetiske felt) til ioniserende stråling og kjemisk helserisiko.

Anna Häger <anna.haeger@ringvollbht.no>