Vi utfører målinger av inneklima, lys og støy. Videre kan vi utføre en rekke kjemiske målinger, men i de tilfeller der Fredrikstad BHT ikke selv har utstyr for gjennomføring og analyse, må den enkelte bedrift selv bære kostnaden. Uansett situasjon har vi kompetent verneingeniør som bistår i prosessen.

©iStock.com/aeduard
©iStock.com/aeduard