©iStock.com/Jan-Otto
©iStock.com/Jan-Otto

 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med kartlegginger av både det psykososiale arbeidsmiljøet og det fysiske arbeidsmiljøet.  Videre kan vi bidra med veiledning i forhold til tilrettelegginger på alt fra kontorarbeidsplasser til industriarbeidsplasser.