©iStock.com/under_score
©iStock.com/under_score

Hvert 3. år innkalles alle deres ansatte til en arbeidsrettet helseundersøkelse. Undersøkelsen fokuserer på den enkeltes helse med utgangspunkt i hva vedkommende blir eksponert for i arbeidet. Undersøkelsen er på denne måten ikke ment å erstatte en fastlegekonsultasjon. Der det er relevant gjøres undersøkelse av hørsel (audiometri) og lungefunksjon (spirometri).

I etterkant av helsekontrollene mottar bedriften en anonymisert rapport. Ved avdekking av risikofylte arbeidssituasjoner, er arbeidsgiver ansvarlig for å utbedre arbeidsforholdene, men bedriftshelsetjenesten kan bidra med sin kompetanse hvis det er ønske for det.