Skulle det oppstå uforutsette hendelser som krever kompetanse fra helsepersonell, prioriterer vi dette hvis mulig. Ved mindre uhell/situasjoner (sår, kutt o.l.) kan den enkelte arbeidstaker selv ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for hjelp. Ved større arbeidsulykker forsøker vi å dra ut på den enkelte arbeidsplass for å bidra på best mulig måte gjennom dialogmøter, oppfølging av enkeltpersoner/grupper osv.

©iStock.com/BartCo
©iStock.com/BartCo