Bedriftshelsetjenesten kan bistå bedriften med oppfølging av ansatte som faller innenfor kriteriene for AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk).

akan
©iStock.com/asiseeit