• image1
  • image2
  • image3

RBHT   MERK NYTT TELEFONNUMMER: 69 25 31 06

Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste en del av Ringvoll Bedriftshelsetjeneste
Fredrikstad 06.03.2019
Vi har i en lengre periode jobbet med å fremforhandle en samarbeidsavtale og en fremtidig virksomhetsoverdragelse mellom Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste (FBHT) og Ringvoll Bedriftshelsetjeneste (RBHT). Ved ekstraordinært årsmøte i FBHT ble det enstemmig vedtatt at styret gis fullmakt til å inngå avtale om en virksomhetsoverdragelse med RBHT.

RBHT er på linje med FBHT en godkjent bedriftshelsetjeneste, og vi utøver bedriftshelsetjeneste på svært lik måte.
Ordningen med bedriftshelsetjeneste i Norge er regulert gjennom lov og forskrift. Lovverket forteller hvilke virksomheter som må være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og hva denne tjenesten skal bistå virksomhetene med.
FBHT vil på samme måte som i dag levere tjenester som lov og forskrift krever, fortsatt regulert gjennom den avtalen som eksisterer mellom deres virksomhet og FBHT.
Ønsker dere en grundigere gjennomgang og en presentasjon av Ringvoll Bedriftshelsetjeneste håper vi dere tar kontakt så vi kan avtale et bedriftsbesøk hos dere.
Kontaktperson:
Fredrik Rene Hæren
Organisasjonsrådgiver
Avd.Leder: Halden, Sarpsborg og Fredrikstad
Mobil: 48270177
Epost: fredrik.haeren@ringvollbht.no  

http://ringvollbht.no/

Kontoret har fortsatt sin beliggenhet på Øra, og de samme ansatte 😊