• image1
  • image2
  • image3

 

Fredrikstad bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1986 og er godkjent etter de nye reglene for bedriftshelsetjeneste av 2010. Vår viktigste oppgave er å forebygge at deres arbeidstakere får helseplager som følge av forhold på arbeidsplassen. Videre er vi en samarbeidspartner for arbeidsgiver og ansatte i helse- miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS).  En tverrfaglig sammensetning av lege, sykepleier, yrkeshygieniker og fysioterapeut medfører bred og variert kompetanse innen ulike felter av HMS-arbeidet.

Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste har over 100 medlemsbedrifter med til sammen ca. 1800 arbeidstakere. Vi er en non-profitt bedrift, organisert som et samvirke der representanter fra medlemsbedriftene danner styret. Dette gjør oss konkurransedyktige på pris.

Vi holder til i Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad.